Tomas
Videgård

Var finns de gömda delarna av dig själv? Det är den grundläggande frågan som styr mitt arbete som terapeut. Vägarna till de gömda och glömda delarna av självet är ofta många, ibland långa och ibland korta. Att hitta vad du faktiskt känner i olika situationer är oftast den bästa startpunkten. Nattens drömmar kan också vara viktiga vägvisare.

Jag har en bred erfarenhet av olika dynamiska terapiformer (bland annat s.k. relationell psykoterapi, Självpsykologi, existentiell psykoterapi och Jungiansk psykoanalys) och av terapimetoder som fokuserar på känslor. Min arbetsmodell är integrativ och intuitiv.

Förutom en doktorsavhandling i psykologi (en empirisk utvärdering av Primal Therapy) har jag skrivit många artiklar, både i dags- och fackpress.

Du når mig på tel. 073 640 1630 eller
E-post: tomas.videgard@comhem.se