Kristofer Wikstad

Jag arbetar med det mest angelägna och roliga jag vet, psykologiskt arbete, utredningar och psykoterapier med barn, ungdomar och vuxna. Jag är en envis, rättfram person med humor. Jag har erfarenhet av både korta och långa terapier samt krissamtal och debriefing. Arbetar också med utvecklande utredningar på individ nivå där du förväntas vara aktivt medverkande i att förstå dig själv. Jag har dessutom lång erfarenhet av att arbeta med grupp processer i arbetsgrupper och handledning.

Kontakta Kristofer för mer information:
Tel: 070 775 9079
Epost: kristoferwikstad@hotmail.com