Trauma och terapigruppen

Vi tar emot barn, ungdomar, och vuxna.
Vi erbjuder samtalsstöd och olika terapiformer utifrån dina behov.

Trauma och terapigruppen på Heleneborgsgatans psykoterapimottagning är liten men kan erbjuda kvalité och bredd vad gäller behandlingsalternativ och målgrupper. Psykoterapeuter som jobbar där har lång yrkeserfarenhet inom både privat och offentlig verksamhet. Flertalet är psykologer, och alla är leg. Psykoterapeuter och arbetar även med konsultation, handledning och utbildning.

Vi tar främst emot vuxna, men också barn och ungdomar och deras föräldrar. Barn- och Familjeterapeitisk kompetens finns på mottagningen liksom utredningskompetens. Vi kan erbjuda Kognitiv psykoterapi / KBT likväl som Psykodynamisk terapi för alla åldersgrupper vid ångestbesvär, depression och andra psykiska symptom eller svårigheter hemma, på arbetet eller i skolan.

Tre av oss är specialinriktade på behandling vid Kris och Trauma och har bl.a. utbildning i och lång erfarenhet av traumabehandlingsmetoden EMDR. Vi kan ta emot vuxna, men även barn och ungdomar som råkat utför traumatiska händelser som olyckor, rån/överfall och sexuella övergrepp eller kriser i samband med t.ex. sjukdom, dödsfall, separationer eller mobbning och andra negativa händelser på arbetsplatsen/skolan.

Vi tillhör den grupp psykoterapeuter som anlitas av Kris- och Traumacentrums behandlingsenhet.